Dom nie jest tylko budynkiem, ale najpiękniejszym miejscem na świecie

Szanowni Mieszkańcy,

W przypadku wystąpienia awarii na częściach wspólnych nieruchomości należy kontaktować się z konserwatorem:
Rur-Pex Waldemar Leibrandt
     nr tel : 601 409 118
     e-mail: rurpex1@wp.pl
Awarie na sieciach: 
- wodno-kanalizacyjnych
- ciepłowniczych
- gazowych
- elektrycznych
- klimatyzacyjnych

Pogotowie techniczne czynne jest całodobowo w związku z tym zgłoszeń można dokonywać również po godzinach pracy biura, w dni weekendowe oraz święta i dni ustawowo wolne od pracy.

Biuro
EASY HOUSE Zarządzanie Nieruchomościami i Opieka Prawna czynne jest w godzinach:
poniedziałek 8:30- 16:00,
wtorek 8:30 - 16:00,
czwartek 8:30-15:30

piątek 8:30-14:00
środa - dzień pracy w terenie (biuro nieczynne)

Konserwator obsługuje również zlecenia dotyczące prywatnych elementów instalacji i wyposażenia lokali
( koszty napraw indywidualnych ponoszą i opłacają bezpośrednio osoby zgłaszające).