Dom nie jest tylko budynkiem, ale najpiękniejszym miejscem na świecie

Szanowni Mieszkańcy,

W przypadku wystąpienia awarii na częściach wspólnych nieruchomości należy kontaktować się z konserwatorem:
Rur-Pex Waldemar Leibrandt
     nr tel : 601 409 118
     e-mail: rurpex1@wp.pl
Awarie na sieciach: 
- wodno-kanalizacyjnych
- ciepłowniczych
- gazowych
- elektrycznych
- klimatyzacyjnych

Pogotowie techniczne czynne jest
całodobowo w związku z tym zgłoszeń można dokonywać również po godzinach pracy biura, w dni weekendowe oraz święta i dni ustawowo wolne od pracy.

Biuro
EASY HOUSE Zarządzanie Nieruchomościami i Opieka Prawna czynne jest w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00-16:00
piątek 8:00-14:00
środa - dzień pracy w terenie (biuro nieczynne)

Konserwator obsługuje również zlecenia dotyczące prywatnych elementów instalacji i wyposażenia lokali ( koszty napraw indywidualnych ponoszą i opłacają bezpośrednio osoby zgłaszające).